Category Archives: Uncategorized

SO SÁNH CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI VÀ CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG CỬA NHÔM XINGFA HỆ 55

Nhôm xingfa nhập khẩu hệ 55 là hệ được sử dụng nhiều nhất trong các hệ của nhôm xingfa,cửa đi mở quay cũng là một phần của hệ này. Cửa đi mở quay có 2 loại là cửa mở ngoài và cửa mở trong . Cửa đi mở quay ngoài : cánh cửa được mở […]