Mạch đèn báo sáng

320,000 

  • Kết nối một bóng đèn ở bên ngoài cửa
  • Mạch có tính năng tắt mở đèn tự động
  • Khi bấm cửa lên thì mạch sẽ tự động mở đèn để quý khách có thể thấy đường vào nhà và tự động tắt đèn sau đó.