Phụ kiện cửa cuốn

Bộ chống nâng cửa cuốn

360,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Còi báo động C1

1,280,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Còi báo động C2

420,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Đầu báo khói

1,425,000 
2,600,000 
8,980,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Khóa chống cạy cửa cuốn

2,800,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Khóa cửa cuốn H1

660,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Khóa cửa cuốn KH2

520,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Khóa cửa cuốn KH5

360,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Mạch đèn báo sáng

320,000 

Phụ kiện cửa cuốn

Sensor hồng ngoại

730,000